Όροι συμμετοχής - Πληροφορίες

Διεκδικήστε μία σημαντική αναγνώριση, προβολή και επιβράβευση της δουλειάς σας!

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Υποψηφιότητες καλούνται να υποβάλουν όλες οι εταιρείες που ξεχωρίζουν με την ευρύτητα και το βάθος των πρακτικών τους, τη δημιουργικότητά τους, τις καινοτομίες, τα συγκεκριμένα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών τους, και τα «μαθήματα» (takeaways) που μπορούν να προσφέρουν στους συναδέλφους τους. Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία έχει το δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυμεί.

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στο site www.tlawards.gr και για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι τις 16/12/2016:

 1. Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας στο www.tlawards.gr
 2. Να πραγματοποιηθεί η εξόφληση του κόστους υποψηφιότητας, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας Boussias Communications, στην οποία θα αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας και να σταλεί το αποδεικτικό στο email: mvasilikoudi@boussias.com

Ζητούμενα υποψηφιότητας

1. Περιγραφή, Πληροφορίες και Τεχνικά Στοιχεία του έργου / της πρωτοβουλίας (έως 1.000 λέξεις)

Περιγράψτε το έργο / την ενέργεια / την πρωτοβουλία που υποβάλετε στη συγκεκριμένη κατηγορία, παραθέτοντας όσο το δυνατόν περισσότερα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία. Πιο συγκεκριμένα αναφέρετε:

 • Τη διαφοροποίησή της σε σχέση με αντίστοιχες της Ελλάδας ή και του εξωτερικού.
 • Τα οφέλη που προέκυψαν (κυρίως ποσοτικά).
 • Τρόπος και πληρότητα χρήσης / αξιοποίησης.
 • Μέθοδοι Υλοποίησης και πλάνα επέκτασης.

Χρησιμοποιείστε απλό κείμενο (Plain Text). Στο κείμενό σας μπορεί να περιλαμβάνεται link (π.χ. http://www.tlawards.gr).

2. Φωτογραφίες (αρχείο .jpg έως 3 MB)

Προαιρετικά, έως τρεις φωτογραφίες.

Αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Κριτική Επιτροπή των βραβείων, θα στηριχθεί στα στοιχεία και το κείμενο που οι εταιρείες έχουν υποβάλει στην online αίτηση υποψηφιότητας.

Η Κριτική Επιτροπή και η διοργάνωση δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τυχόν ελλιπή στοιχεία των κειμένων της υποψηφιότητας. Μετά την αξιολόγηση οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν από τη διοργάνωση για τα αποτελέσματα.

Η Κριτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα μετά το κλείσιμο των υποψηφιοτήτων να ακυρώσει κατηγορίες ή να μεταφέρει υποψηφιότητες σε άλλες κατηγορίες. Οι αποφάσεις και τα αποτελέσματα των βραβείων δεν αμφισβητούνται.

Κριτήρια αξιολόγησης

Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν με βάση τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης:

 • Αποτέλεσμα / Οφέλη του Έργου / της Πρωτοβουλίας (40% βαρύτητα)
 • Πληρότητα / Ποιότητα στην Εκτέλεση του Έργου / της Πρωτοβουλίας (30% βαρύτητα)
 • Καινοτομία / Πρωτοτυπία του Έργου / της Πρωτοβουλίας (20% βαρύτητα)
 • Πληρότητα / Ποιότητα του Κειμένου (10% βαρύτητα)

Κριτική επιτροπή

Η Κριτική Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων στα βραβεία, αποτελείται από προσωπικότητες του ακαδημαϊκού χώρου και της αγοράς, από εμπειρογνώμονες και διακεκριμένα στελέχη επιχειρήσεων του κλάδου των Logistics, των Μεταφορών και των Συγκοινωνιών:

 • Σταμάτης Ανδριανόπουλος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • Καθ. Γεώργιος Δουκίδης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν-ELTRUN, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Στέλιος Ευσταθιάδης, Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος, μέλος Ελληνικών και Διεθνών Συγκοινωνιακών Οργανισμών
 • Κωνσταντίνος Κεπαπτσόγλου, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ – Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων
 • Δρ. Μαρία Μποϊλέ, Διευθύντρια Τομέα – Οικονομικά και Περιβαλλοντικά Θέματα Μεταφορών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
 • Δημήτρης Μποστάνης, Supply Chain Executive
 • Δρ. Γιώργος Ξηρογιάννης, Διευθυντής Τομέα Αναπτυξιακών Πολιτικών, ΣΕΒ
 • Καθ. Ευστράτιος Παπαδημητρίου, Πανεπιστήμιο Πειραιά

Κόστος υποψηφιότητας

Κόστος πρώτης υποψηφιότητας: 300 € + 24% Φ.Π.Α.

Κάθε επόμενη υποψηφιότητα: 250 € + 24% Φ.Π.Α.

Σημ.: Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία στο διαγωνισμό, δικαιούται 2 δωρεάν προσκλήσεις για την Τελετή Απονομής των Βραβείων, ανεξαρτήτως του αριθμού των υποψηφιοτήτων.

Συνδιοργάνωση

Boussias Communications

Supply Chain Institute LTD

Official Publication

Plant

Χορηγός Τίτλου

ΠΑΕΓΑΕ

Η Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος A.E. ( ΠΑΕΓΑΕ Α.Ε. ) δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών 3rd Party Logistics και αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας. Ιδρύθηκε το 1907. Διαθέτει στη Μαγούλα Αττικής και στη Σίνδο Θεσσαλονίκης περισσότερα από 120.000 m2 στεγασμένων και 600.000 m2 υπαίθριων αποθηκευτικών χώρων για εμπορεύματα και οχήματα τελωνειακά υποκείμενα και ελεύθερα . Η εγκατάσταση της Μαγούλας αποτελεί τη μεγαλύτερη ενιαία εγκατάσταση Logistics στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη εταιρεία παροχής υπηρεσιών 3rd Party Logistics στην Ελλάδα που εκπόνησε πλάνο αειφορίας για το 2015 και δημοσίευσε ολοκληρωμένο Ετήσιο Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας με δείκτες GRI - G4, όπως επίσης και Πίνακα Συμμόρφωσης με τον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας
(http://www.paegae.gr/etairiki-koinoniki-eythyni).
Οι Βασικές Δραστηριότητες της ΠΑΕΓΑΕ:

1. Finished Vehicle Logistics Division
Αναλαμβάνει την παραλαβή οχημάτων κατά την άφιξή από την πύλη εισόδου στη χώρα και την μεταφορά, εισαγωγή και αποθήκευσή τους σε φυλασσόμενους 7/24/365 χώρους εργοστασιακών προδιαγραφών. Παρέχει πλήρεις υπηρεσίες PDI/PDS όπως και υπηρεσίες διαχείρισης μεταχειρισμένων οχημάτων.

2. Warehouse & Distribution Division
Στους στεγασμένους και υπαίθριους αποθηκευτικούς της χώρους έχει την δυνατότητα για την αποθήκευση εμπορευμάτων ανεξαρτήτως είδους. Προσφέρει πλήρεις υπηρεσίες Logistics, υποστηριζόμενες από εξελιγμένα συστήματα διαχείρισης αποθηκών (WMS) όπως και υπηρεσίες αποθήκευσης, φυσικής ανάκλησης και ψηφιοποίησης κάθε μορφής αρχειακού υλικού.

3. Έκδοση «Τίτλων» Αποθήκευσης προς ενεχύραση
Παρέχει πρόσβαση σε ένα εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης σε εταιρείες που χρειάζονται αυξημένη ρευστότητα μέσω των «Τίτλων» Αποθήκευσης. Είναι η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα που παρέχει την δυνατότητα έκδοσης «Τίτλων» Αποθήκευσης προς ενεχύραση εμπορευμάτων ή πρώτων υλών.

Χορηγός

Δημόσια Επιχείρηση Αερίου

Η ΔΕΠΑ είναι η εταιρεία που εισήγαγε το φυσικό αέριο στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδας. Η ΔΕΠΑ σήμερα είναι ένας δυναμικός όμιλος εταιρειών, με σημαντική συμβολή στην οικονομία της χώρας, ο οποίος περιλαμβάνει τρεις εταιρείες υπεύθυνες για τη διανομή του φυσικού αερίου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας (ΕΠΑ) και την εταιρεία, η οποία είναι αρμόδια για τη διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ).

Υποστηρικτής

Υπο την Αιγίδα

Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Με την τιμητική υποστήριξη

Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LOGISTICS MANAGEMENT ΕΛΛΑΔΟΣ

Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτ/στών Ελλάδας

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς & Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος (ΣΥΝΔΔΕ&L)

Χορηγοί Επικοινωνίας

logistics-management.gr

metafores.gr

supply-chain.gr

Supply Chain & Logistics